Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

12_Tehnička intervencija_sanacija krovišta

Dana, 15.05. 2016. u 11:17 satim, po dojavi iz VOC JVP Varadin, izašli smo na tehničku intervenciju sanacije krovišta u Kumičićevoj ulici u Ivancu. Prilikom nevremena vjetar je razmaknuo sljemenjake. Intervencija je odrađena sa AIL i 4 vatrogasca. U DVD-o smo se vratili u 12:00.

Kategorija intervencije: