Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

11_Tehnička intervencija

Dana, 10.02.2020. još dok je trajala intervencija u Rudarskoj ulici zaprimljena je dojava o odlomljenom plinskom dimnjaku na obiteljskoj kući na Horvatskom. Ekipa od 4 vatrogasca sa NV uputila se prema mjestu intervencije. Na mjestu intervencije vlasnik nam je pokazao limenidimnjak koji je bio savinut ali nije pukao te nije prijetila opasnost da adne na pod. Obzirom da je vjetar bio prejak dimnjak nismo ni dirali već smo se vratili u DVD.

Kategorija intervencije: