Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

119_Ispumpavanje vode I.G.Kovačića

Dana, 19.09. 2017. u 17:27 sati odrađena je intervencija ispumpavanja vode u Ivancu u Ulici I. G. Kovačića 45. Zbog velikog broja intervencija istog dana naknadno ju upisujemo.  Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vozilom. Ispumpano je oko 1m3 vode. 

Kategorija intervencije: