Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 130 godina

118_Ispumpavanje vode Lančić

Dana, 19. 09. 2017. u 10:10 sati odrađena je intervencija ispumpavanja vode u lančiću. Jedno voziloi dva vatrogasca. Intervencija je naknadno upisana. Završila je u 11:15 sati, a ispumpano je cca 4m3 vode.

Kategorija intervencije: