Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

10_Uklanjanje snijega s krova_Ivanec

Krov na ugostiteljskom objektu Lipi u Ivancu nije mogao izdržati novu količinu snijega koja je pala ovu noć. Dodatno lagano zatopljenje  uzrokovalo je otapanje snijega i stvaranje leda u olucima uslijed čega je došlo do propuštanja vode u objekat, te je  u 09:13 sati zaprimljena je dojava iz VOC-a JVP Varaždin o potrebi za tehničkom intervencijom. Na intervenciju je upućeno Navalno vozilo i autoljestva sa 7 vatrogasaca. S krova je uklonjena velika količina snijega i vode koja se nakupila na krovu. Snijeg koji je bio iznimno vlažan i težak je  potpuno uklonjen s dijela krova. Oluci koji su bili zaleđeni, djelomično su otopljeni. Spriječeno je daljnje prodiranje vode s krova u objekat i moguća veća šteta.  Intervencija je trajala sve do 10:55 sati.

Kategorija intervencije: