Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

10_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02.2020. čim je završena intervencija u Varaždinskoj ulici navalno vozilo sa 5 vatrogasaca upućeno je u Rudarsku ulicu gdje je uslijed olujnog vjetra bor od cca 20tak metara pukao na pola, a vrh je pao na krov montažnog limenog skladišta. Gornji dio bora je uz pomoć motorne pile izrezan i uklonjen sa krova.

Kategorija intervencije: