Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 131 godinu

10_Požar otvorenog prostora_Kuljevčica

Dana 04.03.2019. godine u 15:51 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora. Na intervenciju je u 15:55 sati upućeno šumsko vozilo s 2 vatrogasca i zapovjedno vozilo s 3 vatrogasca. Nakon 15-stak minuta pridružilo se kombi vozilo s 3 vatrogasca. Gašenju se pristupilo pomoću vitla za brzu navalu, te pomoću naprtnjača. Utrošeno je cca 1.500 litara vode. Na površini od cca 500 x 400 m gorjela je šikara i nisko raslinje. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec. Intervencija je završila u 17:26 sati.

Kategorija intervencije: