Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

09_Tehnička intervencija _Horvatsko

Dana, 10.02.2020. nakon intervencije u Varaždinskoj 5 vatrogasaca sa tehničkim vozilom  upućeno je na tehničku intervenciju prekrivanja krova na Horvatsko gdje je uslijed jakog vjetra dio krova na obiteljskoj kući raskriven. Krov je pokriven novim crijepovima.

Kategorija intervencije: