Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

07_Tehnička intervencija_Kaniža

Dana, 10.02.2020. iz VOC-a JVP grada Varaždina zaprimljena je dojava o raskrivenom krovu  u Kaniži. Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Na mjestu intervencije na obiteljskoj kući uslijed olujnog vjetra popadalo je desetak crijepova. Crijepovi su vraćeni na mjesto. Nakon odrađenog posla upućeni smo na ispomoć na intervenciju u Varaždinskoj Ulici gdje je vjetar srušio kompletno krovište, a dio vatrogasaca iz DVD-a Ivanec je već bio tamo.

Kategorija intervencije: