Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

06_Tehnička intervencija_Ivanec

Dana, 10.02. 2020. u 08:15 sati iz VOC-a JVP Varaždin zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji uklanjanja dijela odlomljenog krovnog pokrova u Ulici S. Vukovića 6 u Ivancu. Na intervenciju je izašlo tehničko i zapovjedno vozilo sa 9 vatrogasaca. Uz pomoć ljestve rastegače uklonjeno je nekoliko m2 šindre i oluk koji je visio sa krova. Intervencija je završila u 08:35 sati

Kategorija intervencije: