Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 132 godine

06_Požar dimnjaka Knapić

Dana 23.02.2019. godine u 12:55 sati na dojavu iz VOC JVP Varaždin izašli smo na intervenciju požar dimnjaka na adresi Knapić 8. Na intervenciju je upućeno navalno vozilo s 4 vatrogasca dok je u pričuvi ostalo još 10 operativnih vatrogasaca. Izvidom je ustanovljeno da gori čađa u dimovodnom kanalu peći na kruta goriva. Užarena čađa je uklonjena pomoći dimnjačarske četke i sajle. Vlasnici su upozoreni da moraju pozvati dimnjačarsku službu i ne ložiti do njihovog dolaska. Intervencija je završila u 13:30 sati.

Kategorija intervencije: