Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

04_Požar dimnjaka_Jerovec

Dana, 13.02.2019. u 17:18 sati zaprimljena je dojava o požaru kuće u Jerovcu. Na intervenciju su unutar minute izašla 3 vozila sa 10 vatrogascaca. Dolaskom na mjesto intervencije ustanovljeno je da se ne radi o požaru kuće, već o požaru dimnjaka. Dimnjak je  očišćen, a užarena čađa je uklonjena. Izvršen je pregled dimovodnog kanala  po prostorijama kroz koje prolazi. Nakon što je ustanovljaneno da nema opasnosti za ponavljanje požara, uslijedio je povratak u DVD. Vlasniku je preporučeno da ne loži u peći do dolaska dimnjačara. Na intervenciji su bili nazočni djelatnici PP Ivanec.  Intervencija je završila u 18:05 sati.

Kategorija intervencije: