Za vašu sigurnost, noć i dan, brinemo već 133 godine

01_Tehnička intervencija-sanacija krovišta

Nakon dojave iz VOC-a 11.01.2016. u 17:40 sati izašli smo na tehničku intervenciju sanacije krovišta pokrivenog limom. Izašli smo sa tehničkim vozilom i tri vatrogasca. Na mjestu intervencije ustanovljeno je da je uslijed jakog vjetra došlo do odvajanja  rubnog završnog lima. Zbog jakog vjetra postojala je mogućnost da dođe do odvajanja cijelog limenog pokrova s obiteljske kuće. Uz pomoć ljestve rastegače popeli smo se do rubnog dijela krovišta i uspjeli ga privremeno učvrstiti. Uspjeli smo spriječiti veću materijalnu štetu. U DVD smo se vratili u 19:00 sati.

Kategorija intervencije: